Python ile Random Kütüphanesini Kullanarak Sayı Tahmin Oyunu

Bu örnekte random kütüphanesi yardımıyla 1 ile 10000 arasında bir rastgele sayı üretip daha sonra bunu kullanıcıya tahmin ettirerek buldurmaya çalışan bir uygulama yazacağız. Programın sonucunda kullanıcının doğru sayıyı kaç tahminde bulduğunu da geri bildirim ile vereceğiz.

Kullanıcı ilk tahminde bulunduktan sonra kullanıcının tahmin ettiği sayı bulunması istenen sayıdan küçükse “Daha büyük bir sayı olmalı…”, büyükse “Daha küçük bir sayı olmalı…” ipuçları ile doğru sayı bulunana kadar bu işleme devam edilir. Ayrıca her tahmin sonunda ts (tahmin sayısı) değişkeni 1 arttırılır. Doğru sayıya ulaşıldığında “TEBRİKLER” mesajı ekrana yazılır ve break ile program sonlandırılır.

Geliştirme önerisi: time fonksiyonu kullanılarak sayının toplam kaç saniyede tahmin edildiği de hesaplanıp program sonunda gösterilebilir.

import random

s=random.randint(1,10000)
ts=0
print("Bir 1-10000 arasında sayı tuttum. Tahmin edebilir misin?")
while True:
  tahmin=int(input("Tahminim: "))
  if tahmin<s:
    print("Daha büyük bir sayı olmalı...")
    ts=ts+1
  elif tahmin>s:
    print("Daha küçük bir sayı olmalı...")
    ts=ts+1
  else:
    print("TEBRİKLER")
    print("Doğru sayıyı",ts,"denemede bulmayı başardın...")
    break