LED Yakıp Söndürme (LED Blink)

Arduino ile yapılabilecek en temel ve en kolay uygulamalardan birisi LED yakıp söndürme (LED Blink) uygulamasıdır. Basit bir uygulama olmasına rağmen bu uygulama bize Arduino kullanımı hakkında birçok temel bilgi kazandıracak.

Bu uygulamayı LED, direnç gibi hiçbir harici devre elemanı kullanmadan da yapabiliriz. Çünkü Arduino üzerinde bulunan dahili LED’i kullanacağız.

Arduino üzerinde bulunan küçük dahili LED Arduino UNO kartında 13 numaralı dijital pin’e bağlanmıştır, Aşağıdaki Arduino çiziminde L harfiyle görebilirsiniz (Bkz: LED_BUILTIN).

// 13 numaralı pin aynı zamanda LED_BUILTIN sabiti ile de kullanılabilir 

void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(13,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13,LOW);
  delay(1000);
}

Uygulamamız 13 numaralı dijital pin’e bağlanmış olan dahili LED’i yakıp bir saniye bekliyor, daha sonra LED’i söndürüp bir saniye bekliyor ve bu şekilde çalışmaya devam ediyor.

pinMode(13, OUTPUT): 13 numaralı pin’i çıkış pini olarak tanımlar.

digitalWrite(13, HIGH): 13 numaralı pin’e 5V gerilim uygular.