İki Tane LED’i Sırayla Yakıp Söndürme

İki adet LED’i Arduino kartına breadboard (delikli kart, deney kartı) kullanarak bağlayıp bu LED’leri sırayla yakıp söndüreceğiz. Bu iş için 2 adet LED’e ve 2 adet 220 ohm (Kırmızı-Kırmızı-Kahverengi) dirence ihtiyaç duyacağız.

LED’ler şekilde görüldüğü gibi Arduino kartına 220 ohm değerinde dirençlerle seri olarak bağlanmıştır. Bunun sebebi; Arduino kartının dijital pinleri OUTPUT olarak tanımlandığında 5V gerilim uygularlar, bizim kullandığımız standart 5mm LED’ler ise bu kadar yüksek gerilimle çalışamazlar. Gerilimi yaklaşık 2V seviyesine düşürmek için 220 ohm değerinde bir direnç yeterli olacaktır.  

Dirençler LED’in artı ucuna(anot) veya eksi ucuna(katot) bağlanabilir. Bizim uygulamamızda artı uca bağlanmıştır.

Kodlar aşağıdaki gibi yazılıp Arduino’ya yüklendiğinde bağlantılar doğru yapıldıysa yeşil ve kırmızı LED’ler sırayla birer saniye yanıp söneceklerdir.

void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(13,HIGH);
  digitalWrite(2,LOW);
  delay(1000);
  digitalWrite(13,LOW);
  digitalWrite(2,HIGH);
  delay(1000);
}