millis()

Arduino kartı çalıştıktan itibaren geçen zamanı milisaniye cinsinden döndürür. Yaklaşık 50 gün sonra bu değer sıfıra döner.

unsigned long time;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  Serial.print("Time: ");
  time = millis();
  Serial.println(time); // //Arduino başladıktan itibaren geçen zamanı seri porta yazar
  delay(1000);          // seri port çıktısının çok kalabalık olmaması için 1 saniye bekler
}
Was this page helpful?