micros()

Arduino kartı çalıştıktan itibaren geçen zamanı mikrosaniye cinsinden döndürür. Yaklaşık 70 dakikadan sonra bu değer sıfıra döner.

time = micros()
unsigned long time;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  Serial.print("Time: ");
  time = micros();
  Serial.println(time); //Arduino başladıktan itibaren geçen zamanı seri porta yazar
  delay(1000);          // seri port çıktısının çok kalabalık olmaması için 1 saniye bekler
}
Was this page helpful?