delayMicroseconds()

Programı mikrosaniye cinsinden yazılan değer kadar bekletir. (1000 mikrosaniye 1 milisaniyeye eşdeğer ve 1 milyon mikrosaniye 1 saniyeye eşdeğer)

delayMicroseconds(us)
us: pozitif uzun tamsayı cinsinden bekletilecek olan mikrosaniye
int outPin = 8;       

void setup() {
 pinMode(outPin, OUTPUT);  // 8 nolu pin çıkış pini olarak tanımlanıyor
}

void loop() {
 digitalWrite(outPin, HIGH); // 8 nolu pine 5V uygular
 delayMicroseconds(50);   // 50 mikrosaniye bekler
 digitalWrite(outPin, LOW); // 8 nolu pine 0V uygular
 delayMicroseconds(50);   // 50 mikrosaniye bekler
}
Was this page helpful?