delay()

Programı milisaniye cinsinden yazılan değer kadar bekletir. (1000 milisaniye 1 saniyeye eşdeğer)

delay(ms)
ms: pozitif uzun tamsayı cinsinden bekletilecek olan milisaniye 
Was this page helpful?