word

word veri türü 16-bit uzunluğunda işaretsiz tamsayı değerini saklar. (0-65536)

word var = val;
var: değişken adı
val: değişkene atanacak değer
word w = 10000;
Was this page helpful?