unsigned int

unsigned int ATMEGA tabalı kartlarda int gibi 16-bit veri saklar fakat negatif sayılar yerine sadece pozitif sayıları saklayabilir. Bu da 0-65.535 (216-1) tamsayı aralığına karşılık gelir.

unsigned int var = val;
var: değişken adı
val: değişkene atanacak değer

Notlar ve Uyarılar

Maksimum değerine ulaşan değişken sıfır değerine döner.

unsigned int x;
x = 0;
x = x - 1;  // x 65535 değerini alır. 
x = x + 1;  // x 0 değerine döner.

Was this page helpful?