String()

String sınıfının bir örneğini oluşturur. Farklı ver türleriyle oluşturulabilen farklı versiyonları vardır.

String(val)
String(val, base)
String(val, decimalPlaces)

val: String türüne dönüştürülecek bir veri türü. İzin verilen türler: string, char, byte, int, long, unsigned int, unsigned long, float, double.
base: (zorunlu değil) bir tamsayının dönüştürüleceği sayı tabanı.
decimalPlaces: (sadece float ve double) İstenen ondalık basamak.

Aşağıdaki bütün String tanımlamaları geçerli ve doğrudur.

String stringOne = "Hello String";  // sabit bir String değeri
String stringOne = String('a');    // sabit bir char değeri String’e dönüştürür
String stringOne = String(stringTwo + " with more"); // artarda iki String
String stringOne = String(13);    // sabit bir tamsayı değeri
String stringOne = String(analogRead(0), DEC); // bir tamsayı ve 10lu sayı tabanı
String stringOne = String(45, HEX);   // bir tamsayı ve 16’lı sayı tabanı
String stringOne = String(255, BIN);  // bir tamsayı ve 2’li sayı tabanı
String stringOne = String(millis(), DEC);  // long tamsayı ve 10’lu sayı tabanı
String stringOne = String(5.698, 3);  // float değeri ve ondalık basamak yeri
Was this page helpful?