short

short 16-bit veri saklayan bir veri türüdür.

Integer gibi -32.768 (-215) ile 32.767 (215-1) aralığında tamsayı değeri saklar.

short var = val;
var: değişken adı
val: değişkene atanacak değer
Was this page helpful?