long

Long veri türü 32-bit veri saklar. Bu -2.147.483.648 (-231) ile 2.147.483.647 (231-1) tamsayı aralığına karşılık gelir.

long var = val;
var: değişken adı
val: değişkene atanacak değer
Was this page helpful?