int

Integer tamsayı saklamak amacıyla en çok kullanacağınız veri türüdür.

int 16-bit değer saklar. Bu -32.768 (-215) ile 32.767 (215-1) tamsayı aralığına karşılık gelir.

Bazı Arduino kartlarda int veri türü 32-bit değer saklar. Bu -2.147.483.648 (-231) ile 2.147.483.647 (231-1) tamsayı aralığına karşılık gelir.

int var = val;
var: değişken adı
val: değişkene atanacak değer

Aşağıdaki kod countUp ismiyle bir tamsayı değişken oluşturur ve 0 tamsayı değerini verir. Değişken loop döngüsü içinde 1 arttırılır ve seri port ekranına değeri yazdırılır.

int countUp = 0;      
void setup() {
 Serial.begin(9600);   
}

void loop() {
 countUp++;        
 Serial.println(countUp); 
 delay(1000);
}
Was this page helpful?