float

Kayan noktalı veri türleri bir ondalık nokta içerir. Büyük değerde sayıları saklamak için kullanılırlar çünkü tamsayılardan daha geniş bir aralığa sahiptirler. float 3.4028235E+38 kadar büyük değerler ve -3.4028235E+38 kadar küçük değerler alabilir. 32-bit (4 byte) veri türüdür.

float var = val;
var: değişken adı
val: değişkene atanacak değer
float myfloat;
float sensorCalbrate = 1.117;

int x;
int y;
float z;

x = 1;
y = x / 2;          // y, 0 değerini alır, int değişken noktadan sonraki kısmı almaz.
z = (float)x / 2.0;    // z, 0.5 değerini alır. (2 yerine 2.0 kullanmalısınız)
Was this page helpful?