double

Arduino UNO ve diğer ATMEGA tabanlı kartlarda aynen float gibi 32-bit değer saklar. float’a göre bir avantajı veya dezavantajı yoktur.

Arduino Due kartında double 64-bit değer saklar.

double var = val;
var: değişken adı
val: değişkene atanacak değer
Was this page helpful?