byte

0-255 aralığındaki 8-bit işaretsiz tamsayı değeri saklar.

byte var = val;
var: değişken adı
val: değişkene atanacak değer
Was this page helpful?