bool

bool veri türü true veya false değerlerinden birini saklayabilir. Her bool değişkeni hafızada 1 byte (8-bit) yer kaplar.

bool var = val;
var: değişken adı
val: değişkene atanacak değer
Was this page helpful?