Dönüşümler

Veri türleri birbirleri arasında dönüştürülebilir.

byte(x)
char(x)
int(x)
float(x)
long(x)
word(x)
String(x)

x: Dönüştürülecek değer.
Was this page helpful?