tan()

Radyan cinsinden bir açının tanjant değerini hesaplar. Sonuç –sonsuz ile sonsuz arasında bir değerdir.

tan(rad)
rad: Radyan cinsinden açı değeri
Was this page helpful?