cos()

Radyan cinsinden bir açının kosinüs değerini hesaplar. Sonuç -1 ile 1 arasında bir değerdir.

cos(rad)
rad: Radyan cinsinden açı değeri
Was this page helpful?