yorum satırları

Yorum satırları program yazarken yazdığınız kod hakkında bilgilendirme amaçlı notlar almanızı sağlarlar. Derleyici tarafından görmezden gelinir. Yorum satırlarının tek amacı programınızın nasıl çalıştığıyla ilgili bilgileri daha sonra hatırlamanız ya da başka programcılara açıklamaktır.

İki tür yorum satırı vardır. Birincisi /* … */ sembolleri arasına eklenen blok yorum satırı, açıklamalar birden çok satır tutacaksa kullanılır. Diğeri ise //… sembolü ile başlayan tek satır yorum eklemek için kullanılan tek satır yorum aracıdır.

/* Bu bir yorum bloğudur. */

/*
    Bu bir 
    yorum 
    bloğudur.
*/

// Bu da tek satır bir yorumdur.
Was this page helpful?