setup()

Değişkenlere ilk değerlerini atamak, pin’lerin çalışacakları modu belirlemek, eklenen kütüphaneleri kullanmaya başlamak gibi olayların gerçekleştiği setup() fonksiyonu, Arduino çalışmaya başladığında veya resetlendiğinde sadece bir defa çalışan fonksiyondur. Arduino programının çalışması için gereklidir ve silinemez.

bool ledDurum;

// setup 3 ve 13 numaralı pinlerin çalışma modunu belirliyor burası bir defa çalışır
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(3, INPUT);
}

// döngü sürekli çalışarak butona basılma durumunu okur
// ve okuduğu değeri ledDurum isimli bool değişkene yazar
// bu değişkendeki değer kullanılarak 13 nolu pine bağlı LED’i yakar veya söndürür
void loop() {
  ledDurum = digitalRead(3);
  digitalWrite(13,ledDurum);
}
Was this page helpful?