loop()

setup() fonksiyonu çalıştıktan sonra çalışmaya başlayan loop() fonksiyonu isminden de anlaşılabileceği gibi sürekli çalışan bir döngüdür. Bu döngü içerisinde programın çalışması ve vereceği yanıtlar aktif olarak değişiklik gösterebilir ve Arduino kartını kontrol edebilir. Arduino programının çalışması için gereklidir ve silinemez. setup() ve loop() fonksiyonlarının her ikisi de {} parantezlerini kullanır.

bool ledDurum;

// setup 3 ve 13 numaralı pinlerin çalışma modunu belirliyor burası bir defa çalışır
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(3, INPUT);
}

// döngü sürekli çalışarak butona basılma durumunu okur
// ve okuduğu değeri ledDurum isimli bool değişkene yazar
// bu değişkendeki değer kullanılarak 13 nolu pine bağlı LED’i yakar veya söndürür
void loop() {
  ledDurum = digitalRead(3);
  digitalWrite(13,ledDurum);
}
Was this page helpful?