#include

#include çalışmanıza dışarıdan kütüphane eklemenizi sağlar. Bu programcının geniş bir standart C Kütüphanesi erişimini ve özellikle Arduino için yazılmış kütüphanelere erişimini sağlar.

#include, satır sonlarında tıpkı #define gibi noktalı virgül gerektirmez.

Aşağıdaki program Servo kütüphanesini programa ekleyerek Servo motor kullanımını sağlar.

#include <Servo.h>

Servo myservo; // bir servo nesnesi oluşturur
void setup() {
 myservo.attach(9); // servo nesnesini 9 nolu pin’e bağlar
}

void loop() {
  myservo.write(180); // servo motora 180 noktasına gitmesini söyler
  delay(1000);  // ulaşılan noktada 1 saniye bekler
  myservo.write(0); // servo motora 0 noktasına gitmesini söyler
  delay(1000);  // ulaşılan noktada 1 saniye bekler
}
Was this page helpful?