#define

#define kullanıcının sabit bir değere bir isim vermesini sağlayan kullanışlı bir C++ bileşenidir. Tanımlanmış sabitler Arduino belleğinde alan tutmazlar. Program derlenirken bu tanımlanan sabitler tanımlandıkları değerler ile değiştirilir.

#define constantName value
constantName: sabit ismi
value: sabitin program içerisindeki değeri
// Derleyici program içerisinde ledPin sabitini gördüğü yerleri 3 değeri ile değiştirir.
#define ledPin 3

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
}
Was this page helpful?