LED_BUILTIN

Birçok Arduino kartının bir pin’e seri bağlanmış bir dirençle birlikte bir dâhili LED’i vardır. LED_BUILTIN sabiti kart üzerindeki dâhili LED’in bağlanış olduğu pin’i temsil eder. Çoğu kart üzerindeki dâhili LED 13 numaralı dijital pin’e bağlanmıştır.

Was this page helpful?