INPUT

Dijital pinler INPUT, INPUT_PULLUP, veya OUTPUT olarak tanımlanıp kullanılabilir. Pin’i pinMode() ile değiştirmek pin’in elektriksel davranışını değiştirir.

INPUT olarak tanımlanan pin üzerinden sensör okuma işlemi veya bir buton veya switch bağlanarak açık-kapalı konumunun okunması işlemi yapılabilir. Bir buton veya switch bağlanacaksa düzgün ve kararlı okuma işlemi yapılabilmesi için bir adet pull-up veya pull-down direnci kullanılmalıdır. Genellikle 10 K ohm değerinde bir direnç seçilir.

Was this page helpful?