HIGH | LOW

Bir dijital pini okurken ya da dijital pine veri yazarken iki ihtimal vardır: HIGH ve LOW

HIGH

HIGH ifadesinin anlamı pin in INPUT veya OUTPUT olarak tanımlanma durumuna göre değişir. Pin pinMode() ile INPUT olarak tanımlanmışsa ve digitalRead() ile okunursa Arduino şu durumlarda HIGH olarak bildirir:

  • pin üzerindeki gerilim 3.0V değerinden büyükse (5V kartlarda)
  • pin üzerindeki gerilim 2.0V değerinden büyükse (3.3V kartlarda)

Pin pinMode() ile OUTPUT olarak tanımlanmışsa ve digitalWrite() ile HIGH değerine ayarlanırsa ilgili pine şu gerilimi uygular:

  • 5 volt (5V kartlarda)
  • 3.3 volt (3.3V kartlarda)

LOW

LOW ifadesinin anlamı da pin’in INPUT veya OUTPUT olarak tanımlanma durumuna göre değişir. Pin pinMode() ile INPUT olarak tanımlanmışsa ve digitalRead() ile okunursa Arduino şu durumlarda LOW olarak bildirir:

  • pin üzerindeki gerilim 1.5V değerinden küçükse (5V kartlarda)
  • pin üzerindeki gerilim 1.0V değerinden küçükse (3.3V kartlarda)

Pin pinMode() ile OUTPUT olarak tanımlanmışsa ve digitalWrite() ile LOW değerine ayarlanırsa ilgili pin’e 0V gerilimi uygular.

Was this page helpful?