random()

Rastgele tamsayı üretir.

random(max)
random(min, max)
min: rastgele sayının alt değeri (aralığa dahil). Yazılmazsa 0 kabul edilir.
max: rastgele sayının üst değeri (aralığa dahil değil)
long randNumber;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // 0-299 aralığında rastgele sayıyı seri port ekranına yazdırır.
  randNumber = random(300);
  Serial.println(randNumber);

  // 10-19 aralığında rastgele sayıyı seri port ekranına yazdırır.
  randNumber = random(10, 20);
  Serial.println(randNumber);

  delay(50);
}
Was this page helpful?