Pointer Erişim Operatörleri

Pointer’lar C++ dilinde kullanılan gelişmiş operatörlerdir. * operatörü bir değişkenin bellekteki adresini işaret eder. & operatörü ise bir değişkenin bellekteki adresini verir. Pointer’ler başlangıç seviyesindeki programcılar için karmaşık yapılardır.

int *p;    // int veri türünde bir pointer değişken tanımlanıyor
int i = 5;
int sonuc = 0;
p = &i;    // p artık i değişkeninin bellekteki adresini içeriyor
sonuc = *p; // sonuc değişkeni p değişkenin işaret ettiği adresteki değeri içeriyor
       // p pointer değişkeni i değişkenin adresini sakladığı için bu 5 değeridir
Was this page helpful?