Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler true ve false değerleriyle çeşitli işlemler yapıp sonuç olarak yine true veya false sonucu üreten operatörlerdir.

|| (OR) mantıksal veya, operandlardan en az birisi true ise; true sonucunu verir.

&& (AND) mantıksal ve, operandların hepsi true ise; true sonucunu verir.

! (NOT) mantıksal değil, bir operand true ise false, false ise true sonucunu verir.

Bu operatörler örneğin bir if bloğunda kullanılabilir.

if (!x) { // x boolean değerinin tersini alır, x true ise false, x false ise true
  // kodlar
}

// eğer iki durum da doğru ise sonuç true’dur. 
if (digitalRead(2) == HIGH && digitalRead(3) == HIGH) {   
  // kodlar
}

// ifadelerden en az birisi doğru ise sonuç true’dur.
if (x > 0 || y > 0) { 
  // kodlar
}

x = !y; // y’nin değili x’e atanıyor.
Was this page helpful?