Karşılaştırma Operatörleri

Karşılaştırma operatörleri, operatörün solundaki ve sağındaki değer veya değişkeni karşılaştırır. Karşılaştırma doğruysa true, karşılaştırma yanlışsa false değerini döndürür. Karşılaştırma operatörleri if, for, while deyimleriyle birlikte kullanılır.

x < y; 	// x değeri y’den küçükse true değilse false değeri döndürür
x <= y; 	// x değeri y’den küçükse veya y’ye eşitse true değilse false değeri döndürür
x > y; 	// x değeri y’den büyükse true değilse false değeri döndürür
x >= y; 	// x değeri y’den büyükse veya y’ye eşitse true değilse false değeri döndürür
x == y; 	// x değeri y’ye eşitse true değilse false değeri döndürür
x != y; // x değeri y’ye eşit değilse true değilse false değeri döndürür
if (x < y) { // x ile y’yi karşılaştır
 // karşılaştırma sonucu true ise çalışacak kodlar
}

if (x <= y) { // x ile y’yi karşılaştır
 // karşılaştırma sonucu true ise çalışacak kodlar
}

if (x > y) { // x ile y’yi karşılaştır
 // karşılaştırma sonucu true ise çalışacak kodlar
}

if (x >= y) { // x ile y’yi karşılaştır
 // karşılaştırma sonucu true ise çalışacak kodlar
}

if (x == y) { // x ile y’yi karşılaştır
 // karşılaştırma sonucu true ise çalışacak kodlar
}

if (x != y) { // x ile y’yi karşılaştır
 // karşılaştırma sonucu true ise çalışacak kodlar
}
Was this page helpful?