Bileşik Operatörler

Bu operatörler işlemleri yaparken daha kısa yazarak yapılmasını sağlarlar. Bazıları C++ dilinde sıklıkla kullanılır.

x %= bölen; // x = x % bölen; işleminin eşdeğeridir
x *= y; // x = x * y; işleminin eşdeğeridir
x += y; // x = x + y; işleminin eşdeğeridir
x -= y; // x = x - y; işleminin eşdeğeridir
x /= y; // x = x / y; işleminin eşdeğeridir
x++; // x’i önce kullanır daha sonra değerini 1 arttırır.
++x; // x’in değerini önce 1 arttırır daha sonra kullanır.
x--; // x’i önce işlemde kullanır daha sonra değerini 1 azaltır.
--x; // x’in değerini önce 1 azaltır daha sonra işlemde kullanır.
int x = 7;
x %= 5;    // x’in değeri artık 2
int x = 2;
x *= 2; // x’in değeri artık 4
int x = 2;
x += 4; // x’in değeri artık 6
int x = 20;
x -= 2; // x’in değeri artık 18
int x = 2;
x /= 2; // x’in değeri artık 1
int x = 2;
y = ++x;  // x’in değeri artık 3, y’nin değeri de 3
y = x++;  // x’in değeri artık 4, fakat y’nin değeri hala 3
int x = 2;
y = --x;  // x’in değeri artık 1, y’nin değeri de 1
y = x--;  // x’in değeri artık 0, fakat y’nin değeri hala 1
Was this page helpful?