Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler, operandlar (işleme giren sayılar) ile çeşitli matematik işlemler yaparak bir sonuç üretirler.

toplam = operand1 + operand2;
fark = operand1 - operand2;
carpim = operand1 * operand2;
bolum = operand1 / operand2;
bolumdenkalan = bolunen % bolen;
atama = 10;
int a = 10;
int b = 5;
int c = 0;

c = a + b;	// c şimdi 15 değerini aldı
c = a - b;	// c şimdi 5 değerini aldı
c = a * b;	// c şimdi 50 değerini aldı
c = a / b;	// c şimdi 2 değerini aldı
c = a % 3;	// c şimdi 1 değerini aldı
c = 15;		// c şimdi 15 değerini aldı
Was this page helpful?