sqrt()

Bir sayının karekökünü hesaplar.

sqrt(x)
x: desteklenen veri türlerinden herhangi bir sayı
Was this page helpful?