sq()

Bir sayının karesini hesaplar.

sq(x)
x: desteklenen veri türlerinden herhangi bir sayı
Was this page helpful?