pow()

Kuvvet hesaplamada kullanılır. Bu fonksiyon ondalıklı sayılarla çalışır.

pow(taban, kuvvet)
taban: float türünde sayı
kuvvet: float türünde sayı
z = pow(x, y); // x üzeri y değerini hesaplar
Was this page helpful?