max()

İki sayıdan büyük olanı döndürür.

max(x, y)
x: ilk sayı
y: ikinci sayı
sensVal = max(sensVal, 20); // sensör değerinin en az 20 olmasını garanti eder.
Was this page helpful?