map()

Bir sayı aralığındaki bir sayıyı başka bir sayı aralığına haritalandırır. Aralıktaki sayıyı constrain() fonksiyonunda olduğu gibi sınırlandırmaz. map() fonksiyonu aynı zamanda bir sayı aralığını örnekte olduğu gibi ters çevirmekte de kullanılabilir.

y = map(x, 1, 50, 50, 1);  1-50 aralığındaki x değerini 50-1 aralığına dönüştürür.

Bu fonksiyon negatif sayılarla da çalışabilir.

y = map(x, 1, 50, 50, -100); 1-50 aralığındaki x değerini 50-(-100) aralığına dönüştürür.

map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh)
value: fonksiyonun üzerinde işlem yapacağı sayı
fromLow: sayının şu anki alt sınırı
fromHigh: sayının şu anki üst sınırı
toLow: sayının hedef alt sınırı
toHigh: sayının hedef üst sınırı
//8 bit analog değeri 0-255 aralığına haritalandırıyor.
void setup() {}

void loop() {
  int val = analogRead(A0);
  val = map(val, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(9, val);
}
Was this page helpful?