constrain()

Bir sayıyı belirlenen aralığa sınırlandırır.

constrain(x, a, b)
x: İzin verilen veri tipinde bir sayı
a: Aralığın alt değeri
b: Aralığın üst değeri
sensVal = constrain(sensVal, 10, 150);  // sensör değerini 10 ile 150 aralığına sınırlandırır.
Was this page helpful?