while

Bir while döngüsü, parantezi içindeki ifade false oluncaya dek devamlı ve sonsuza kadar çalışır. Parantez içindeki durumu değiştirecek bir değişiklik olmadığı sürece while döngüsünden asla çıkılmaz. Bu kodun içindeki artan veya azalan bir değişken, bir sensörün okuduğu değer gibi harici bir durumun kontrolü olabilir.

while (condition) {
  // kod(lar)
}
var = 0;
while (var < 200) {
  // 200 kez tekrar edilecek bir şeyler
  var++;
}
Was this page helpful?