switch…case

if deyimi gibi switch case kontrolcüsü de program akışını farklı durumlarda farklı kodlar çalışacak şekilde programcıların kontrol etmesini sağlar. Aslında switch deyimi bir değişkenin değerini case deyimlerindeki değerlerle karşılaştırır. case deyimindeki değer bulunduğunda o kısımdaki kodlar çalışır.

break anahtar kelimesi switch durumundan çıkmayı sağlar, ve tipik olarak her case durumunun sonuna yazılır. break anahtar kelimesi kullanılmazsa switch ifadesi son case durumuna kadar çalışmayı sürdürür.

switch (var) {
 case durum1:
  // kodlar
  break;
 case durum2:
  // kodlar
  break;
 default:
  // kodlar
  break;
}
switch (var) {
 case 1:
  //var değişkeni 1’e eşitse çalışacak
  break;
 case 2:
  // var değişkeni 2’ye eşitse çalışacak
  break;
 default:
  // hiç eşleşme olmazsa çalışacak
  // default kullanmak isteğe bağlıdır
  break;
}
Was this page helpful?