return

Bir fonksiyonu sonlandırıp, fonksiyonun çağırıldığı yere bir değer döndürmesinde kullanılır.

return;
return value;

Bir sensörü okuyarak sınır değerinden (400) büyük değerler için 1, sınır değerinden küçük değerler için 0 değerini döndüren bir fonksiyon.

int checkSensor() {
 if (analogRead(0) > 400) {
  return 1;
 }
 else {
  return 0;
 }
}

return anahtar kelimesi ayrıca programın bir kısmını silmeden veya yorum satırına dönüştürmeden fonksiyondan çıkararak test etmede de faydalıdır.

void loop() {
 // test edilen kodlar

 return;

 // return anahtar kelimesinden sonraki kısım
 // burası hiç çalışmaz
}
Was this page helpful?