if

if deyimi bir koşulu kontrol eder ve koşulun sonucu true ise kendine ait kod bloğunu çalıştırır.

if (condition) {
  //kod(lar)
}

if bloğuna tek bir satır kod yazılacaksa, yani if bloğunun kontrol edeceği tek satır kod varsa, süslü parantezler yazılmayabilir.

if (x > 120) digitalWrite(LEDpin, HIGH);

if (x > 120)
digitalWrite(LEDpin, HIGH);

if (x > 120) {digitalWrite(LEDpin, HIGH);}

if (x > 120) {
  digitalWrite(LEDpin, HIGH);
}
// hepsi doğru ve geçerlidir
Was this page helpful?