for

for döngüsü süslü parantezler içine yazılan kodları tekrar tekrar çalıştırmak için kullanılır. Genellikle artan bir sayaç döngünün çalışmasını kontrol eder.

for (initialization; condition; increment) {
 // kod(lar)
}
initialization: ilk seferinde sadece bir defa çalışır
condition: döngü çalışırken her seferinde koşulun doğruluğu kontrol edilir koşul true ise kod(lar) ve increment çalışır. Koşul yanlış ise döngü sonlanır. 
increment: artış miktarı koşul doğru ise çalışır
// PWM pini kullanılarak LED’in parlaklığı kontrol ediliyor
int PWMpin = 10; // LED 10 numaralı pine seri bir dirençle bağlanıyor

void setup() {
 // setup’a yazılacak bir şey yok
}

void loop() {

// 0’dan başlayarak LED’in parlaklığı 255 değerine kadar arttırılıyor. 
// Gecikme süresi 10ms olduğundan işlem toplamda 2550ms sürüyor.
// loop fonksiyonu gereği döngü bitince başa dönüp tekrar 0’dan başlar
 for (int i = 0; i <= 255; i++) {
  analogWrite(PWMpin, i); 
  delay(10);
 }
}

Notlar ve Uyarılar

C++ dilindeki for döngüsü diğer dillerdeki for döngülerinden daha esnek bir yapıya sahiptir. Tanımlama, koşul ve artış deyimleri C++ dilinde geçerli herhangi bir ifade olabilir.

Örneğin artış için bir çarpma işlemi kullanılarak logaritmik bir artış sağlanabilir:

for (int x = 2; x < 100; x = x * 1.5) {
 println(x);
}

Sonuç: 2,3,4,6,9,13,19,28,42,63,94

Bir başka örnekte ise bir LED’in parlaklığı tek bir for döngüsü ile maksimum ve minimum değerler arasında değişiyor:

void loop() {
 int x = 1;
 for (int i = 0; i > -1; i = i + x) {
  analogWrite(PWMpin, i);
  if (i == 255) {
   x = -1; // 255 değerine ulaşılınca i azalmaya başlayacak
  }
  delay(10);
 }
}
Was this page helpful?