else

if…else deyimi if deyiminden daha geniş bir kontrole sahiptir. else deyimi (kendinden önce if deyimi varsa) if deyiminde yazılan koşulun false olması durumunda çalışacak olan ifadeleri belirlememizi sağlar. Birden çok koşul kontrol edilecekse else if deyimi de kullanılabilir. if…else if…else bloğu her çalıştığında true sonucu bulunana kadar yukarıdan aşağıya doğru çalışır, true sonucu bulunamazsa else bloğu geçerli olur.

else if bloğunun sonrasında bir else bloğu kullanmak zorunda değilsiniz. Sınırsız sayıda else if bloğu ekleyebilirsiniz.

if (koşul1) {
  // koşul1 true ise burası çalışır
}
else if (koşul2) {
  // koşul1 false ve koşul2 true ise burası çalışır
}
else {
  // koşul1 ve ve koşul2 false ise burası çalışır
}

Sıcaklık sensörü ile örnek bir kullanım.

if (temperature >= 70) {
  // Tehlike, sistemi kapat
}
else if (temperature >= 60) { 
  // Uyarı, sıcaklık çok yüksek
}
else { 
  // Güvenli, her şey normal çalışıyor
}
Was this page helpful?