do…while

do…while döngüsü while döngüsü ile benzerdir, tek farkla; koşul döngünün başında değil sonunda kontrol edilir. Bu nedenle do…while döngüsünün en azında bir defa çalışacağı kesindir.

do {
  // kod(lar)
} while (koşul);
int x = 0;
do {
  x = sensorOku();  // sensör okuma fonksiyonuyla sensör değerini oku ve x değişkenine yaz
} while (x < 100); //okunan sensör değeri 100’den küçük ise başa döner tekrar çalışır
Was this page helpful?