continue

continue deyimi mevcut döngüdeki geri kalan ifadeleri atlayıp döngünün en başına geri döndürür. Döngü sonlandırılmaz sadece başa dönüp çalışmasına koşul doğruysa devam eder.

Aşağıdaki örnekte PWMpin’e 0’dan 255’e kadar değerler yazılıyor, fakat 41 ile 119 arasındaki değerler atlanıyor.

for (int x = 0; x <= 255; x ++) {
  if (x > 40 && x < 120) {  // koşullar doğru ise döngünün başından devam eder
    continue;
  }
  analogWrite(PWMpin, x);
  delay(50);
}
Was this page helpful?