break

break kodu for, while veya do…​while döngüsünden normal döngü akışını yok sayarak çıkmak için kullanılır. Aynı zamanda switch case bloğunda da kullanılır.

Aşağıdaki örnekte sensör değeri belirlenen sınır değerine ulaşınca döngüden çıkılıyor.

int sinirDeger = 40;
for (int x = 0; x < 255; x++) {
 analogWrite(PWMpin, x);
 sens = analogRead(sensorPin);
 if (sens > sinirDeger) {   // okunan değer 40’tan büyükse döngü sonlanır
  x = 0;
  break;
 }
 delay(50);
}
Was this page helpful?