Serial

Arduino kartı ile bilgisayar ya da başka aygıtlar arasında iletişim için kullanılır. Bütün Arduino kartları en azından bir seri porta sahiptir (aynı zamanda UART ya da USART adıyla bilinir) bazı kartlar birden çok seri porta sahiptir.

Serial.begin()

Seri porttan veri iletimi için seri port hızını belirleyerek seri iletişimi başlatır. Gönderilen ve alınan bilgilerin kayıpsız ulaşması için bilgisayarda seri port ekranında da aynı iletişim hızı seçilmiş olmalıdır. (9600,19200,38400…)

Serial.begin(speed)
speed: saniyedeki bit sayısı (baud).
void setup() {
    Serial.begin(9600); // seri portu 9600 baud hızında başlatır
}

void loop() {
  Serial.println("Merhaba"); 
}

Serial.print()

Seri porta okunabilir ASCII karakter yazdırır. İstenilirse yazdırılan değer biçimlendirilerek farklı biçimlerde yazdırılabilir. Örnek olarak-

Serial.print(78, BIN)        ->  “1001110”

Serial.print(78, OCT)        ->  “116”

Serial.print(78, DEC)        ->  “78”

Serial.print(78, HEX)        ->  “4E”

Serial.print(1.23456, 0)     ->  “1”

Serial.print(1.23456, 2)     ->  “1.23”

Serial.print(1.23456, 4)     ->  “1.2346”

Serial.print(val)
Serial.print(val, format)
Serial: seri port nesnesi
val: yazdırılacak değer

Notlar ve Uyarılar

Serial.print() seri porta değer yazdırırken  yeni satıra geçmez yan yana yazdırır. Her değer yeni satırda yazdırılmak istenirse  Serial.println() kullanılmalıdır.

Was this page helpful?